Miljø & bærekraft

Som vareprodusent er Tracker opptatt av at produksjonsprosessene er mest mulig miljøvennlige.

Miljøvennlige

Som vareprodusent er Tracker opptatt av at produksjonsprosessene er mest mulig miljøvennlige, og at arbeidsmiljøet ivaretas på en best mulig måte.

Bærekraftig Forbruk

Alle våre tekstiler, sekker og bagger i vårt sortiment er laget i den kjente gode Tracker kvaliteten. Vi jobber kontinuerlig med å sikre best mulig kvalitet på vårt sortiment. Dette er med på å forlenge produktets levetid, og bidra til et mer bærekraftig forbruk, da plaggene er ment til å vare i mange år.

Kontinuerlig Kvalitetssikring

Felles for samtlige plagg i kolleksjonen, er at alle detaljer, ned til den minste søm er ivaretatt, og er gjenstand for en kontinuerlig kontroll gjennom hele produksjonsprosessen. Den kontinuerlige kvalitetssikringen er med på å sikre at varene holder en høy kvalitet som vil fungere i bruk og vask i lang tid.

Sheep farmer, shepherd standing on a meadow watching a large flock of sheep, hills in the distance.

Dyrevelferd

Dyrevelferd er en viktig del for en bærekraftig leverandørkjede. Tracker ønsker å bidra til å bedre dyrevelferden i industrien ved å sette strenge krav til oss selv og våre leverandører. Vi er fokusert på å ta de beste valgene for dyr og mennesker slik at kunden skal være sikker på at plagget kommer fra ansvarsfulle kilder.

Ull

I vår produksjon av merinoull gensere forplikter vi oss til kun å bruke fabrikker som er sertifisert i henhold til RWS (Responsible Wool Standard). Denne ordningen garanterer at ullen som brukes i tekstilproduksjon er fri for mulesing. Du kan lese mer om RWS på www.responsiblewool.org

Fjær & Dun

Det hjelper ikke om dunjakken er varm, om den ikke er produsert på en etisk forsvarlig måte. Tracker tar sterk avstand fra kjøp av dun som er plukket fra levende fugler. Dette forbudet er noe alle våre leverandører er forpliktet til å følge.

100% Responsible Down

Vi forplikter oss til å kun bruke RDS sertifisert dun i alle våre dunprodukter. RDS (Responsible Down Standard) dekker sporbarhet og dyrevelferd i hele produksjonskjeden, frem til det ferdige produktet. Dette er med på å sikre at dunen som er brukt i våre produkter ikke kommer fra levende fugler. For mer info, se www.responsibledown.org

Bionic Finish Eco

Tracker sine jakker er produsert uten bruk av skadelige fluor- og karbonforbindelser. Flere av våre jakker er i tillegg merket med BIONIC-FINISH®ECO som er utviklet av RUDOLF GROUP, og er den nyeste teknologien for å behandle produkter økologisk så de blir vannavvisende ved å etterlikne naturen – uten å inneholde fluorkarboner.

Vi ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet som hjelper oss med å oppnå kontinuerlig forbedring.

Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall, energi, innkjøp og transport. Hvert år fyller vi ut en klima- og miljørapport som gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial.

For å redusere vår negative miljøpåvirkning arbeider vi både internt i virksomheten og eksternt med viktige samarbeidspartnere.

Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn, og oppfordrer dere til å kontakte oss med spørsmål eller innspill på marked@tracker.no

Godkjent i anbudskonkurranser: Sertifiseringen er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. Miljøfyrtårn er også den første nasjonale sertifiseringsordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Sertifiserte virksomheter kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller ISO 14001.

Åpenhetsloven

I 2022 trådte Åpenhetsloven i kraft, som skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Loven skal også bidra til å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomhetene håndterer negative konsekvenser på disse områdene.

Vi i Nordisk Handelshus tar vårt samfunnsansvar på alvor og redegjørelsen for våre aktsomhetsvurderinger finner du her. Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål til oss. 

Miljøprogram

Våre fabrikker må følge et sett med miljøkrav, samtidig som vi ønsker å skape et godt arbeidsmiljø og gode arbeidsvilkår for de ansatte på fabrikkene. Gjennom egne fabrikkbesøk, møter, dokumentasjonsjekk og inspeksjoner, kontrolleres produksjons- og arbeidsforholdene på fabrikkene.

Tracker sitt miljøprogram består hovedsakelig av tre deler:

Nordisk Handelshus AS (NHH) har ansvar for systematisk å forebygge at produkter ikke medfører helseskade eller miljøforstyrrelse. Alle produkter skal være i overensstemmelse med kravene i aktuelle lover, forskrifter og standarder i landene der NHH ́s produkter er på markedet. Videre ønsker vi å optimalisere og minimere produkters miljøpåvirkning.

Vi har utviklet strenge kjemikalierestriksjoner alle våre produsenter må følge. Et av våre fokusområder er blant annet å produsere miljøvennlige skjorter, uten Formaldehyd. Formaldehyd er et kreftfremkallende stoff som ikke bør slippes ut i naturens kretsløp, men til tross for dette er det fortsatt tillatt brukt i små doser i klær til voksne, mens det i sengetøy og barneklær er strengt forbudt. Til tross for dette, er det fortsatt noen skjorteprodusenter som benytter formaldehyd for å gjøre bomullsskjorter «strykefrie». Samtlige Tracker-skjorter er 100% fri for fomaldehyd.

Kjemikalierestriksjonene oppdateres jevnlig og følges opp gjennom et testprogram for de ulike produktgruppene, for å forsikre at produktene har blitt produsert etter Tracker sine miljøkrav.

Grønt Punkt Norge

Som medlem i Grønt Punkt tar Tracker et viktig miljø- og produsentansvar for å bidra til at emballasjen vår blir samlet inn og gjenvunnet.

Grønt punkt logo
Natural background of green trees of the forest on a sunny summer day. The concept of a healthy
nb_NONorwegian

Tracker lagerføres i Norge, og kan derfor leveres hurtig over hele Skandinavia. Tracker har siden 1992 vært ensbetydende med høy kvalitet til uslåelig pris.