Miljö & Hållbarhet

Som varuproducent är Tracker engagerad i att produktionsprocessen är så miljövänlig som möjligt

Miljövänlig

Som varuproducent är Tracker engagerad i att produktionsprocessen är så miljövänlig som möjligt och att arbetsmiljön skyddas på bästa möjliga sätt

Hållbar Konsumtion

Alla våra textilier, ryggsäcker och bags i vårt sortiment är tillverkade i den välkända goda Tracker-kvaliteten. Vi arbetar kontinuerligt för att säkerställa bästa möjliga kvalitet på vår sortiment. Detta hjälper till att förlänga produkten livslängd och bidra till en mer hållbar konsumtion eftersom produkterna är tänkta att hålla i många år.

Kontinuerlig Kvalitetssäkring

Gemensamt för alla plagg i kollektionen är att alla detaljer, ända ner till den minsta sömmen, har beaktats och är föremål för kontinuerlig kontroll genom hela produktionsprocessen. Den kontinuerliga kvalitetssäkringen görs för att säkerställa att varorna håller en hög kvalitet och kommer att fungera även efter lång tids användning och tvätt.

Sheep farmer, shepherd standing on a meadow watching a large flock of sheep, hills in the distance.

Djurskydd

Djurskydd är en viktig del av en hållbar försörjningskedja. Tracker vill hjälpa till att förbättra djurens välbefinnande i branschen genom att ställa strikta krav för oss själva och våra leverantörer. Vi fokuserar på att göra de bästa valen för djur och människor så att kunden kan vara säker på att plagget kommer från ansvarsfulla källor.

Ull

Vi förbinder oss att endast använda ull från fabriker som är certifierade enligt RWS (Responsible Wool Standard). Denna standard garanterar att den ull som används i textilproduktionen är fri från mulesing. Du kan läsa mer om RWS på www.responsiblewool.org

Fjädrar och dun

Det hjälper inte om dunjackan är varm, om den inte produceras på ett etiskt bra sätt. Tracker tar starkt avstånd från inköp av dun som plockas från levande fåglar. Detta förbud är något som alla våra leverantörer är skyldiga att följa.

100% Responsible Down

Vi forplikter oss til å kun bruke RDS sertifisert dun i alle våre dunprodukter. RDS (Responsible Down Standard) dekker sporbarhet og dyrevelferd i hele produksjonskjeden, till en färdig produkt. Detta hjälper till att säkerställa att at dunen som er brukt i våre produkter ikke kommer fra levende För mer information, se www.responsibledown.org

Bionic Finish Eco

Tracker sina jackor tillverkas utan användning av skadliga fluor- och kolföreningar. Flera av våra jackor är också märkta med BIONIC-FINISH®ECO utvecklad av RUDOLF GROUP, och är den senaste tekniken för att behandla produkter produkter ekologiskt så att de blir vattenavstötande genom att efterlikna naturen - utan att innehålla fluorkarboner.

Vi ønsker å bidra til et mer bærekraftig samfunn og tar derfor ansvar for vår miljøpåvirkning. En viktig del av arbeidet er å være Miljøfyrtårn-sertifisert. Det betyr at vi har etablert et miljøledelsessystem som styrer klima- og miljøarbeidet som hjelper oss med å oppnå kontinuerlig forbedring.

Sertifiseringen inneholder også konkrete krav som må oppfylles innen arbeidsmiljø, avfall, energi, innkjøp og transport. Hvert år fyller vi ut en klima- og miljørapport som gir god oversikt over framgang og forbedringspotensial.

For å redusere vår negative miljøpåvirkning arbeider vi både internt i virksomheten og eksternt med viktige samarbeidspartnere.

Vi ser fram til å jobbe sammen for å skape et mer bærekraftig samfunn, og oppfordrer dere til å kontakte oss med spørsmål eller innspill på marked@tracker.no

Godkjent i anbudskonkurranser: Sertifiseringen er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser. Miljøfyrtårn er også den første nasjonale sertifiseringsordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU. Sertifiserte virksomheter kan fremlegge Miljøfyrtårn-sertifikatet som dokumentasjon når offentlige oppdragsgivere i andre europeiske land gjennomfører konkurranser, og det er stilt krav om EMAS eller ISO 14001.

Åpenhetsloven

I 2022 trådte Åpenhetsloven i kraft, som skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester. Loven skal også bidra til å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomhetene håndterer negative konsekvenser på disse områdene.

Vi i Nordisk Handelshus tar vårt samfunnsansvar på alvor og redegjørelsen for våre aktsomhetsvurderinger finner du här. Ta gjerne kontakt dersom du har noen spørsmål til oss. 

Miljöprogram

Våra fabriker måste uppfylla en uppsättning av miljökrav samtidigt som de vill skapa en bra arbetsmiljö och goda arbetsvillkor för de anställda vid fabrikerna. Genom fabriksbesök, möten, dokumentationskontroller och inspektioner, kontrolleras produktions- och arbetsvillkor vid fabrikerna.

Tracker`s miljöprogram består huvudsakligen av tre delar:

Nordisk Handelshus AS (NHH) ansvarar för att systematiskt förhindra produkter från att orsaka hälso- eller miljöskador. Alla produkter måste uppfylla kraven i gällande lagar, förordningar och standarder i de länder där NHH`s produkter finns på marknaden. Dessutom vill vi optimera och minimera miljöpåverkan från produkter.

Vi har utvecklat strikta kemiska begränsningar som alla våra tillverkare måste följa. Ett av våra fokusområden är bland annat att producera miljövänliga skjortor utan Formaldehyd. Se till att välja miljövänliga skjortor, 100% fri från det cancerframkallande och miljöskadliga substans Formaldehyd. Välj Tracker, då är du säker på att du får lättskötta skjortor 100% fria från miljöskadliga substanser.

De kemiska restriktionerna uppdateras regelbundet och följs upp genom ett testprogram för de olika produktgrupperna för att säkerställa att produkterna har tillverkats i enlighet med Trackers miljökrav.

Grønt Punkt Norge

Som medlem i Grønt Punkt tar Tracker ett viktigt miljö- och producentansvar för att hjälpa våra förpackningar att bli insamlade och återvinnas.

Grønt punkt logo
Natural background of green trees of the forest on a sunny summer day. The concept of a healthy
sv_SESwedish

Tracker lagerförs i Norge och kan därför Leverera snabbt över hela Skandinavien. Tracker har sedan 1992 varit kända för hög kvalitet till oslagbara priser.